14 Mart 2008 Cuma

Yalanın Adı: Sosyal Güvenlik Reformu

Sosyal Yıkım Reform paketinin iç yüzündeki gerçekler şöyle:
Deformla birlikte çalışan 21.5 milyon kişinin emekliliklerindeki maaşları, mevcut emeklilik maaşının üçte birine düşürülecek.
Emekli Olacaklar İçin: Emekli aylığına gelişme hızının yüzde 100’ü yansıtılıyordu, şimdi sadece yüzde 30’u yansıtılacak. Aylık bağlama oranı yüzde 65’ti, şimdi yüzde 50’ye indirilecek. En az 540 YTL aylık alacaktı, zaman içinde bu 213 YTL’ye düşürülecek.
Çalışanlar İçin: Kadın ve erkek çalışanların emeklilik yaşı kademeli olarak 65’e prim gün sayısı kademeli olarak 9 bin güne çıkacak. (Yılda yüz gün eklenerek)
Hastalanacaklar İçin: Yasayla verilmiş tedavi olacakları yöntem, ilaç ve tıbbi malzeme miktar ve sürelerini belirleme yetkisi ellerinden alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na devrediliyor. Ayakta tedavi için bugüne kadar 1 YTL öderken, şimdi 2YTL ödeyecekler. Özel hastanelerden yararlanabilmek için hizemet edelinin yüzde 20’sini ceplerinden karşılayacaklar.
İş Kazasıyla Sakat Kalacaklar İçin: 420 YTL gelir bağlanacaktı. 175 YTL’ye düşürülecek.
Malulen Emekli Olacaklar: En az 540 YTL aylık bağlanacaktı, zaman içinde 213 YTL’ye düşürülecek.
Eşini Kaybedecek Kişiler İçin: Asgari ücretin üç katı tutarında aldıkları cenaze yardımı bir katına iniyor. Çocuksuzsa, eşinin aylığının yüzde 75’i bağlanıyordu, şimdi yüzde 50’ye düşecek.
Sigortalılar: 5 yıl sigortalılık süresini tamamlayıp 900 gün prim ödediğinde malullük ve ölüm ayılığına hak kazanacaklardı. Sigortalılık süresi 10 yıla, prim gün sayısı 1800’e yükseltiliyor.
Şimdi Yıpranma Payı Olanlar İçin: Kaynakçı, gazeteci, uçuş personeli, şeker işçisi, posta dağıtıcısı olanların 360 günde 90 gün yıpranma hakları kaldırılacak.
Anneler İçin: Süt emzirme yardımları 6 aydan 1 aya iniyor.
İşten Atılacak ya da İstifa Edecekleri İçin: Altı ay süreyle yararlandıkları sağlık hizmetlerinden şimdi yararlanabilmek için sağlık sigortası primi ödemeleri gerekiyor.
Yoksullar İçin: Geliri 214 YTL’yi geçenler yoksul kabul edilmeyecek ve 25 YTL olan genel sağlık sigortası primi ödeyecekler.
Burası Türkiye: Gerçeği söyleyenler yalancı. Ülkeyi sömürenler demokrat. Yalaklar liberal. Gazeteler tuvalet kağıdı…
Yazıyı Mustafa Balbay'ın bir saptamasıyla bitireyim: "Türkiye'de halen prim ödeyen çalışan sayısı 14 milyon 980 bin. Emekli sayısı ise 7 milyon 600 bin. Karşılaştırdığında 1.9 prim ödeyen karşılık 1 emekli var... Dünyanın hiçbir ülkesinde bu sistem yürümez! Temel çözüm ne? Prim ödeyen aktif nüfusun artmasını sağlamak. Yani kayıt dışılığı ortadan kaldırmak. Hükümet işe buradan başlamak yerine, kayıttakilerle ne yapabilir sorusuna yantı arıyor ve prim verene yükleniyor..."

Hiç yorum yok: