29 Mart 2013 Cuma

De Bric et De Broc


 Tarık Akan & Emel Sayın

Muhammad Ali & Sylvester Stallone

 Voivod Cover

 Fifteenths sent to war of Çanakkale

 Backstage at The Stuttgart Opera House

 Grenada - in honour of African Immigrants thrown overboard

Mick Jagger by Albert Watson

İki tür devlet vardır: Silah tüccarı ve silah ithalatçısı.

CIA kaynakları (cia.gov.’da var) Türkiye’nin askeri harcamalarını milli gelirinin yüzde 5,3’ü olarak gösteriyor. Askeri harcaması milli gelirine göre en yüksek ülkeler şöyle; Umman ( %11,4) , Katar (10), S.Arabistan (10), Ürdün (8,6), Irak (8,6), İsrail (7,3), Yemen (6,6), Suriye (5,9), Kuveyt (5,3) ve Türkiye (5,3)…Bu liste, başta ABD emperyalizmi olmak üzere silah endüstrisine hâkim tekellerin, onların devletlerinin Ortadoğu’yu neden sürekli bir çatışma bölgesi olarak gergin tuttuklarını da yeterince ortaya koyuyor (Mustafa Sönmez)

There are two different kind of government: Merchants of death and weapon importers.
According to CIA resources, military expenses of Turkey consist % 5.3 of his national income.  The countries that their military expenses is in higher rate relatively to their income are: Oman ( %11,4) , Qatar (10), Saudi Arabia (10), Jordan (8,6), Iraq (8,6), Israel (7,3), Yemen (6,6), Syria (5,9), Kuwait (5,3) and Turkey (5,3)… That list shows the reason why the monopolies who dominate the weapon industry, keep tense Middle East as a battle district. (Mustafa Sönmez)

Il y a deux differents types de gouvernements: Marchands de la mort et importateurs d'armes.
En vertu de resources de CIA, La Turquie consacre % 5.3 de son revenue national aux depenses militaires. Les pays dont ses taux de depenses militaires les plus élevés par rapport à leurs revenus sont les suivants:  Oman ( %11,4) , Qatar (10), Saudi Arabia (10), Jordanie (8,6), Iraq (8,6), Israel (7,3), Yemen (6,6), Syrie (5,9), Kuwait (5,3) and Turkey (5,3)… Cette liste nous montre pour quel raison les pays monopoles qui dominent l'industrie d'armement, gardent tendu Moyen-Orient comment un champs de bataille. (Mustafa Sönmez)

System and Realities

27 Mart 2013 Çarşamba

Raflarda Bir Yaratık


A creature on the shelf - ARAKL

Photo Compilation

 Bernardo Medina

 Burt Glinn

 Eugeni Forcano Sorpresa 1965

 Farzana Wahidy

 Lola Álvarez Bravo

 Evelyn Hofer

 John Vink

 Martino Balestreri

Thomas Barbey
 Alexey Menschikov


Alexei Bednij
 

Arakl Press Release

Two thousand years have transpired since the creatures led by Yoth gained dominance over humanity, but mankind continues to be unaware of this and lives in ignorance of this captivity.
Arakl, one of the creatures of Yoth, searches for Oblov..., head of the resistance. Arakl believes that Oblov is hiding inside the mind of Nil, a woman who works as a waitress by day and a bar singer by night. But what is the resistance trying to accomplish, and why have they been hiding inside humans for so long?
Arakl is confused; after living among humans for hundreds of years, he is beginning to realize that he has grown to like them. He now believes that a socialist human and a socialist creature aren't that different anyway!
Scenes unfold apace as the storyline moves along like clockwork. Very realistic portraits of Istanbul and the Beyoglu district are intertwined with fantasy elements and the story is tinged with irony and dark humor. Arakl may be a creature living in the Istanbul of today, but there is also something in him that is very reminiscent of Humphrey Bogart...
 
Yoth'un yönetimindeki Yaratıklar iki bin yıl önce insanları yenip dünyayı ele geçirmiş, ama insanların bundan haberi yok.
Yaratık Arakl, Beyoğlu'nun arka sokaklarında direnişçilerin başındaki Oblov'u arıyor; onun Nil adındaki bir bar şarkıc...ısının beyninin içinde gizlendiğini düşünüyor. Ama direnişçiler neyin peşindeler; bunca yıldır insanların içinde saklanarak neyi elde etmeye çalışıyorlar?
Arakl'ın kafası karışık, bunca yıldır insanlarla yaşadıktan sonra onlara sempati beslemeye başladığını fark ediyor. Hem sosyalist bir insanla, sosyalist bir yaratığın çok da farklı olmadığını düşünüyor!
Gözünüzün önünde hızla dökülen sahneler, tıkır tıkır işleyen bir kurgu... Son derece gerçekçi bir Beyoğlu portresi fantastik elementlerle iç içe geçmiş. Karanlık bir espri anlayışı da işin cabası. Arakl günümüzün İstanbulunda yaşayan bir “yaratık” olabilir; ama Humphey Bogart'ı anımsatan bir şeyler de var onda...

26 Mart 2013 Salı

They'll Divide

Bölecekler. Ülkelerden başlayacaklar. Irklarla, dinlerle, mezheplerle devam edecekler. Sonra sıra insana gelecek. Benliğini, idini, varoluşunu, arzularını, inanç sistemlerini parçalara ayıracaklar. Her bir parçaya düşman bir düşünce ekip salacaklar dünyanın kaosuna. Amip parçacıkların görevi her türlü ibneliğe rağmen yaşamak ve gereksiz işlerle uğraşmak olacak.

They will divide... They'll start from countries and stand upon by races, religions, sects... Then the turn will come up to human being. Their egos, ids, existences, desires, faith systems will be cut to pieces. When it's done, they'll release them into the daily chaos after sowing a hostile thought. The mission of these tiny amoeba particles will be to live and struggle with insignificant occupations despite all kind of meanness.

Ils vont diviser... Ils vont commencer de pays et continuer avec les races, religions, sectes... Et ensuite le tour va venir à l'être humaine. Ses egos, ças, existences, désirs, système de foi vont être taillés en tout petit pièces.  Quand l'opération sera terminée, ils vont les libérer en ensemençant des idées hostiles à leurs têtes. La mission de ces amibes sera de vivre et tâcher avec des choses futiles malgré toute cette méchanceté.

Secret Mandate Mission

Bağımsız üçüncü dünya ülkeleri gizli mandadır. Kullanıldıkları ölçüde demokratik ve büyük gösterilirler.

The third world countries are disguised mandates. They would be shown as democratic or in progress as their utilization.

Pays du tiers-monde sont des mandats camouflés. Ils seront montré comme democratic ou en progress à mesure que leur utilisation.

Iraq & Syria - Same Lies

Journalists Who Got Iraq Wrong 10 Years Ago and Syria Wrong Now Should Be Sacked

System and Truths

24 Mart 2013 Pazar

Nazim Hikmet, Ellerinize ve Yalana Dair [1949]

Bütün taslar gibi vekarlı,
hapiste söylenen bütün türküler gibi kederli,
bütün yük hayvanları gibi battal, ağır ve aç çocukların dargın yüzlerine benzeyen elleriniz.
Arılar gibi hünerli, hafif, sütlü memeler gibi yüklü, tabiat gibi cesur
ve dost yumu şaklıklarını ha in derilerinin altında gizliyen elleriniz.
Bu dünya öküzün boynuzunda degil, bu dünya ellerinizin üstünde duruyor.
Ve insanlar, ah, benim insanlarım, yalanla besliyorlar sizi,
halbuki acsınız, etle, ekmekle beslenmege muhtacsınız.
Ve beyaz bir sofrada bir kere bile yemek yemeden doyasıya,
göcüp gidersiniz bu her dalı yemi dolu dünyadan.
İ nsanlar, ah, benim insanlarım, hele Asya'dakiler, Afrika'dakiler,
Yakın Dogu, Orta Dogu, Pasifik adaları ve benim memleketlilerim,
yani bütün insanların yüzde yetmiş inden çoğu, elleriniz gibi ihtiyar ve dalgınsınız,
elleriniz gibi meraklı, hayran ve gencsiniz. i nsanlarım, ah, benim insanlarım,
Avrupalım, Amerikalım benim, uyanık, atak ve unutkansın ellerin gibi,
ellerin gibi tez kandırılır, kolay atlatılırsın...
İnsanlarım, ah, benim insanlarım, antenler yalan söylüyorsa, yalan söylüyorsa rotatifler, kitaplar yalan söylüyorsa, duvarda afi ş, sütunda ilan yalan söylüyorsa, beyaz perdede yalan söylüyorsa cıplak baldırları kızların, dua yalan söylüyorsa, ninni yalan söylüyorsa, rüya yalan söylüyorsa, meyhanede keman calan yalan söylüyorsa, yalan söylüyorsa umutsuz günlerin gecelerinde ayı şığı, söz yalan söylüyorsa, renk yalan söylüyorsa,ses yalan söylüyorsa, ellerinizden geçinen ve ellerinizden ba kan her ş ey herkes yalan söylüyorsa,
elleriniz balcık gibi itaatli, elleriniz karanlık gibi kör, elleriniz coban köpekleri gibi aptal olsun, elleriniz isyan etmesin diyedir.
Ve zaten bu kadar az misafir kaldıgımız bu ölümlü, bu yaş anası dünyada bu bezirgân saltanatı, bu zulüm bitmesin diyedir.

20 Mart 2013 Çarşamba

Baby please don't go!Bazen bir boşluk açılır içinizde. Oraya düşmekten korkar, çekilirsiniz benliğinizin gerisine. Ve kürek kürek meşguliyet atar dolduramazsınız geçmişin melankolik kuyusunu.

Sometimes a hole would occur inside you. You'd step back, to your ego with fear. And there slyly shoveling tons of occupation wouldn't fill the melancholic well of the pass...

Parfois un hiatus se produirait à l'intérieur de vous. Vous reculierez avec peur entre les bras de votre ego. Et làbas,  pelleter sournoisement des tonnes d'occupations n'aiderait pas à remplir le puits melancholique de passé.

12 Mart 2013 Salı

ARAKL“A creature of Yôth in İstanbul, in Beyoğlu's back streets. Arakl. He believes that Oblov, commander of the Sun Sect Guerillas, whom he lost track of twenty years ago, is hiding inside Nil, a madcap girl that on the one hand plays in pubs with her band and on the other works as a waitress to make a living. But what can they be after? What can they be waiting for, hidden for years inside the bodies of normal people? Arakl is of a class called the Incubus and does not have the power to stall the Yôth commanders who have taken over the upper levels of the World. He has to take action as soon as possible. But he feels confused. After hundreds of years, he is getting attached to this large variety of people who frequent bars, work like dogs, run home to hug their children and blame others for the sake of a loaf of bread. And he has begun to think that there is no difference between a socialist man and a socialist alien…”

Bob Dylan - Just Like A Woman


Nobody feels any pain Tonight as I stand inside the rain Ev'rybody knows That Baby's got new clothes But lately I see her ribbons and her bows Have fallen from her curls She takes just like a woman, yes she does She makes love just like a woman, yes she does And she aches just like a woman But she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my friend Yes, I believe I'll go see her again Nobody has to guess That Baby can't be blessed Till she finally sees that she's like all the rest With her fog, her amphetamine and her pearls She takes just like a woman, yes she does She makes love just like a woman, yes she does And she aches just like a woman But she breaks just like a little girl. It's was raining from the first And I was dying there of thirst So I came in here And your long-time curse hurts But what's worse Is this pain in here I can't stay in here Ain't it clear that. I just can't fit Yes, I believe it's time for us to quit When we meet again Introduced as friends Please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world Ah, you fake just like a woman, yes you do You make love just like a woman, yes you do Then you ache just like a woman But you break just like a little girl.