29 Ekim 2012 Pazartesi

Nasıl Oluyor da Oluyor

Kapitalizm nasıl bir gözlüktür ki halklara kendilerine düşman devletleri kurdurtur?

How Come It Comes?
What kind of eyeglass is this capitalism? How come it manages to make people to form governments enemy to them?
C'est quel genre de lunette ce capitalisme, qui a la force de faire constituer au peuple, des gouvernements hostile á eux.

27 Ekim 2012 Cumartesi

Yazarlıkta Yedi Ölümcül Günah

1- Duyguları düşünceleri ucuzlatarak-klişeleştirerek derinlikten yoksun sunmak.
2- Konu seçimlerini gündemin-çıkarın belirlemesine izin vermek
3- İçerikte hırsızlığa postmodern kılıflar uydurmak.
4- Muhalif bakışı kaybetmek, genelgeçerin ağzıyla konuşmak.
5- Pazarlama sanatıyla esere artı sanal değerler yüklemek.
6- Acılara, dertlere kayıtsız kalmak.
7- Dil oyunlarıyla okuru kandırmak, bütünsellik sorununun üstünü örtmek.

  Seven Deadly Sins in Writing
1 – To present feelings and thoughts cheapened - cliché made, void of deepness
2 – To allow daily agenda based profit to determine the topics.
3 – To rationalize thievery in content, with postmodern talks.
4 – To loose opposing view, expressing himself as public de facto mouthpiece.
5 – To ascribe surplus value to a work, using the art of marketing.
6 – To remain indifferent to the sufferings and sorrows.
7 – To fool readers with stylistic language deceptions-hoaxes and cover the issue of integrality.

Nick Harris


Vatan Hainlerinin Vatan Hainleri Yaratma Becerisi

‎"Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala! (fortissimo)
Bana öyle geliyor ki , daha da uzun müddet devam edecektir, yanına nicelerini katarak... Birilerinin "vatan haini yaratması" bitmez çünkü. Kroniktir. Genetiktir...

Fazıl Say

O..SPU ÇOCUKLARI


26 Ekim 2012 Cuma

Ego on the Rocks- lp 198o- acid in wounderlandKarıncaların toplantı salonu. Bir dakikalık saygı duruşu sırasında yöneticinin aklından geçenler.

The ants meeting room. Passing thoughts through supervisor's mind during the one minute of a moment of silence.
Salon de conférence des fourmis. Les choses qui traversent de l'esprit de directeur lors de minute de silence.