9 Mart 2008 Pazar

3 Trilyon Dolarlık Savaş

Nobel Ekonomi Ödüllü Joseph Stiglitz ve bütçe sorunları uzmanı Harvard Profesörü Linda Bilmes’e göre Irak savaşının gerçek maliyeti 3 trilyon dolara ulaşmıştır.
Savaşın maliyeti 12 yıl süren Vietnam savaşından daha fazlsdıdr. Kore savaşının giderinin ise iki katıdır. Birleşik Amerika Irak Savaşı’na her ay BM’nin yıllık bütçesine eşit 16 milyar dolar harcamaktadır. Yazarların hesaplamalarına göre, 3 trilyon dolarla 8 milyon konut inşa etmek, 15 milyon profesör yetiştirmek, 530 milyon çocuğa sağlık hizmeti vermek, 43 milyon öğrenciye burs sağlamak, Amerikan halkını elli yıl boyunca sosyal güvenliğe kavuşturmak işten bile değildir. Birleşik Amerika’nın Afrika’ya yaptığı kalkınma yardımı ise yılda sadece 5 milyar dolardır. Çin bile bu konuda Amerika’yı geride bırakmak üzeredir. Söz konusu 5 milyar dolar ise Amerikan ordusunun on günlük masrafına eşittir.
Yazarlar ayrıca, savaşın ekonomi için her zaman yararlı olduğu efsanesinin de doğru olmadığını ortaya koymuşlardır. Örneğin savaşın amaçlarından biri petrolün güvenli ulaşımının sağlanmasıdır. Oysa petrol fiyatı beş yılda 25 dolardan 100 dolara yükselmiştir.
(Hüseyin Baş’ın Cumhuriyet’teki Değişen Dünyadan köşesinden alınmıştır.)

Hiç yorum yok: