1 Mart 2008 Cumartesi

Tekel Hakkında Başka Gerçekler

Türkiye’nin her yanında 1.5 milyon kişiyi işsiz bırakacak bir komediye isyan sürer ve hükümetin polisi hakkını arayan, peşkeşe direnen insanları acımasızca döverken; Hükümetin Tekel’i; kârını 600 milyon YTL’ye çıkarcak sert paket yatırımını tamamladıktan sonra, ancak potansiyel kârı gerçekleştirmeden satışa çıkardığı ortaya çıktı. Buna göre Tekel’in sigara işine 1 milyar 720 milyon dolar teklif eden çokuluslu British American Tobacco ödeyeceği parayı devletin yaptığı yatırım sayesinde 3 yılda çıkaracak.
Bunun dışında, İngiliz Avam Kamarası'na sunulan kanıt tutanaklarına göre Tekel'e en yüksek teklifi veren Bat'ın genel müdürü Paul Adams, Asya'da bölge direktörü olarak çalıştığı dönemde, 'Asya Bölgelerine yapılan kaçakçılık işini yönetmek ve planlamak'tan sorumluydu. Yani Tekel PKK'yı da kullanarak kaçakçılık yaptığı belgelenmiş bir kuruluşa satılmaktadır.
Bir başka gerçek de BAT'ın dünya ülkelerinde üreticileri nasıl yok ettiği: Uganda'da tütün üreticilerini borçlandırarak üretime zorladı. Brezilya'da tütünleri düşük derecelendirip üreticiye az para verirken, Pakistan'da vergileri üreticilere yükledi. Kenya'da çoğu üreticinin, BAT'ın kendilerin sattığı tütün üretiminde kullanmaları konusunda ısrarcı olduğu tarım ilaçları nedeniyle sağlıkları tehlikede.

Hiç yorum yok: