1 Mart 2008 Cumartesi

Çoğunluk Kararı Dayatmasına Amerika’dan Cevap

(Orhan Bursalı’nın Cumhuriyet’teki Salı köşesinden alınmıştır.)
Cumhurbaşkanı Gül, anayasada gerçekleştirilen türban değişikliğini onaylama gerekçesini 3 partinin 411 oyuna dayandırmıştı.
Prof Rennan Pekünlü ve Prof Gürbüz Çelebi, evrim olgusunun okullarda okutulmasına savaş açan ve dinsel yaradılış öyküsünün de bilimsel öğreti olarak ders kitaplarına sokuşturulmasını, Arkansas Eyalet Meclisi’nde 590 sayılı yasa ile kabul ettiren köktendincilerini yenilgisine dikkat çekiyorlar:
Yüksek Mahkeme şu tarihi kararını vermişti:
“Anayasanın (dinin devlet işlerine karışmamasını emreden) birinci Düzeltme ilkelerinin içeriği ve uygulamasına, kamuoyu tarafından veya çoğunluğun oyuyla karar verilmez. 590 sayılı yasa tasarısını savunanların çoğunluk veya azınlık olmasının anayasal bir yönetim sisteminde hiçbir anlmı yoktur.. Büyük ve küçük hiçbir grup, devlet organlarını – ki devlet okulları bunlar içinde en önde gelen ve en etkili olanlarıdır – kendi dini inançlarını başkalarına dayatmak (aşılamak) için kullanamaz.
Şu inancımızı bir kez daha yineleriz ki: Ülkemizin bekası, devlet ile dinin birbirinden tamamen ayrı tutulmalarının hem devle için hem dedin için en iyi yol olduğuna inanmamıza bağlıdır… Başka hiçbir alanda olamasa bile din ve devlet arasındaki ilişkilerde “sağlam çitler” iyi komşular yaratır.”

Hiç yorum yok: