22 Eylül 2013 Pazar

Ezilen Tek Sınıf

Emperyalizm çağında sınıf millettir.
Kapitalizm çağında sınıflar burjuvazi ve proleteryadır. Çelişme ise ikisi arasındadır; burjuvazinin sermayesi ile proletaryanın emeği arasında...
Emperyalizm çağında ise proletaryadan başlayarak milli burjuvaziye kadar uzanan tüm katmanlar, tek bir sınıftır, yani millettir. Çelişme ise ezen milletler ile ezilen milletler arasındadır.

Mehmet Ali Güller

In the epoch of imperialism, the class is the nation.
In the epoch of capitalism, classes are bourgeoisie and proletariat. The contradiction occurs between these two, the capital of the bourgeoisie and labour of  the proletariat...
According to the epoch of imperialism, all the classes, starting from proletariat, extending to the national bourgeoisie, are a single class, so to say, the nation.  The contradiction as for that appears between these two; oppressor nations and the oppressed...

Hiç yorum yok: