9 Eylül 2013 Pazartesi

Alt Sınıf Yaratımı

Ulusal devleri savunmak klasik sol tavırdır genel olarak. Ancak 68 kuşağı, bu sol geleneğe ihanet etmiştir. 68 kuşağı, özellikle Almanya ve Batı Avrupa'da medyaya hakim olduğundan herkes 68 kuşağının asıl soluclar olduğunu sanıyor. Sonuçta ulsu devletler Fransız Devrimi'yle ortaya çıkmıştır. Önceden derebeyleri ve feodal soylular vardı. Habsburg ve Osmanlı İmparatorluğu çeşitli milliyetlerden oluşuyordu. Ulus devlet, Fransa'da söz konusu soylulara karşı protesto olarak ortaya çıkıyor, eşitliği savunuyor, yani sol bir programdır. Kandan, soydan bağımsız eşit yurttaşlık ilkesi kazanımını getiriyor. Ve bugün küreselleşme kapsamında ulus devletleri yine yıkmaya çalışıyorlar, ulsulararası ve küresel para hareketlerini yönlendiren neo-feodal soyluların tekrar hükümdar olabilmesi için. İşçi sınıfı, köylüler, memurlar bunlar yine ortaçağdaki gibi alt tabaka, alt insan olacaklar.

Jürgen Elsasser - Adnan Türkkan Söyleşisi - Aydınlık

Hiç yorum yok: