5 Mart 2012 Pazartesi

Büyüme Masalının Anahtar Kelimeleri

Cari Açığı Milli Gelirinin yüzde onuna ulaşmış Türkiye'nin yüzde sekizlik büyüme öyküsünün anahtarları:
1- Üçte iki ağırlığa sahip halka bindirilmiş dolaylı vergiyi sürdürüp, üstüne yeni vergiler eklemek,
2- Özelleştirmeleri doludizgin sürdürmek, para eder hangi kamu varlığı varsa, satmak,
3- Kamu yatırımlarını azaltıp, kamu sosyal harcamaları budamak...

Hiç yorum yok: