9 Şubat 2011 Çarşamba

Türkiye'de Tarımın Son Durumu!

“Son 8 yıllık dönemde toplam işlenen alan 2.6 milyon hektar, toplam tarım alanı ise 2.3 milyon hektar azalmıştır. Bu dönemde çiftçiler ülkemizin yüzölçümü bakımından ikinci büyük ili olan Ankara’nın yüzölçümü kadar bir alanı işlemekten vazgeçmiştir. Yanlış tarım politikaları nedeniyle boş bırakılan tarım alanı büyüklüğü ise 2 milyon hektardır” 
“Bir zamanlar dünya lideri olduğumuz bakliyatta, Kanada’dan ithalat yapılmaktadır. Son on yılda pancar üretimi 2 milyon ton, pamuk yüzde 25, patates yüzde 20 azalmıştır. Ayçiçeği üretimi ise 20 yıl öncesindeki seviyesini yakalayamamıştır. 1980-2009 yılları arasında ülke nüfusunun 20 milyondan fazla artmasına karşılık, uygulanan yanlış politikalar nedeniyle toplam hayvan varlığı 85 milyondan 38 milyona düşmüştür.”
2008 yılında tarımsal ithalat 6.4, tarımsal dış ticaret açığı ise 2.3 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmıştır. Bu yalnızca kuraklıkla açıklanabilecek bir durum değildir. Uygulanan neoliberal politikalara bağlı olarak kırsal kesimdeki yoksulluğun hızla artmaktadır."
“TÜİK tarafından açıklanan yoksulluk araştırmalardaki rakamlarla göre 2002 yılında kırsal kesimde harcama esaslı göreli yoksulluk oranı yüzde 19.9 iken; 2008 yılında bu oran yüzde 31’e çıkmıştır. 2002 yılında tarımdan geçimini sağlayan çiftçi sayısı 7.5 milyon iken, 2009 sonunda bu sayı 5.2 milyona gerilemiştir.”

Ziraat Mühendisleri Odası başkanı Turhan Tuncer'in söyleşinden derlenmiştir.

Hiç yorum yok: