12 Şubat 2011 Cumartesi

Gezegeni Kurtarmanın Üç Şartı

Hâlâ yüksekliği övünme konusu ve planlama hedefi yapılan büyüme ekonomisine derhal son verilmelidir. Hava, su ve toprak kirliliğini tehlikeli boyutlara ulaştırmadan büyümenin artık sonuna gelinmiştir.
Ancak, dünyadaki nüfus artışı durdurulmadan, büyüme ekonomisine son verilemez. Çünkü aksi takdirde açlık, yoksulluk, hastalıklar ve cehalet bugünkünden daha da yüksek düzeylere çıkar. Bu nedenle yapılması gereken şey, dünya ölçeğinde, her çiftin en çok iki çocuk yapabilmesi kuralını getirmektir. Her çift en fazla iki çocuk sahibi olduğunda, dünya nüfusu artışını durduracak ve sonra da giderek küçük bir oranda azalmaya başlayacaktır.
Silah üretimine ve lüks eşya üretimine derhal son verilmelidir. Bu alanlardaki üretimlere ayrılan kaynaklar, eğitim, sağlık, yoksulluğu azaltma ve çevre iyileştirme çalışmalarına ek fon olarak aktarılmalıdır.

Osman Bahadır

Hiç yorum yok: