26 Aralık 2013 Perşembe

Sadrazam Rüstem Paşa'nın Mal Varlığı

Her biri imzalı ve imzasız kıymetli bir hattat elinden çıkmış 8000 mushafı şerif; her biri en namlı hattatların imzasını taşıyan cildleri pırlantalı 130 mushafı şerif, el yazması 5000 kitab ihtiva eden bir kütüphane; 179 nefer köle, 2900 baş cins at; 1160 baş katır; 80000 sarıklık tülbend; 780000 altın; kıymetli kumaşlardan yapılmış 5000 hil’at; 1100 adet altın üsküf; 2000 zırh; 600 gümüş eğer; 500 elmaslı altın eğer; 130 çift altın üzengi; 860 adet kabzaları elmaslı kılıç; 1500 gümüş tuğulga (miğre); 1000 gümüş şeşber; 33 parça gayet kıymetli elmas; 1000 yük külçe gümüş; Anadolu’da ve Rumeli’de 1000 çiftlik; Anadolu ve Rumeli’de 467 çark değirmen ve ve ve dahası….

(Özdemir İnce'nin Tersi Düzü köşesinden alınmıştır.)

Hiç yorum yok: