24 Mayıs 2013 Cuma

Yeni Statü

Gerçek tamamen yok edildiğine göre Türkiye artık sanal ülke statüsündedir.

New Status
Considering the complete destruction of reality we can assume Turkey in the status of the virtual country.

Hiç yorum yok: