31 Mayıs 2013 Cuma

Tüketim Kültürü

Sermayeyi koruma amaçlı organize suç örgütü devletlerin çizdiği sınırlarda neye hizmet ettiğini bilmeden, sahte idealler uğruna yaşamını tüketen insancıklar.

Consumer Culture
Amongst the frontiers drew by organized crime governments aiming to protect capital, poor folk who consumes their lives in the pursuit of fake ideals, unaware of what they are serving at.

Hiç yorum yok: