8 Aralık 2012 Cumartesi

Pink Floyd - Echoes
Milyarlarca yüz, içiçe, hepsi aynı, çığlıklar, fısıltılar, kendinden emin büyük laflar hepsi o küçücük kesecikte, düşünceler, idealler, isyanlar, boşvermişlik, mikroskobik kurtlardan farksız kımıldaşıyorlar tek bir kavramın içinde, doğum öncesi sancı.

Milliards of faces,  intertwined, all is the same, screams, whispers, boastful big words, all in this tiny pouch; thoughts, ideals, insurrections, disregards, wriggling alike the microscopical larvas in one single concept, labor pain.

Milliards de visages, entrelacés, tous pareils, les cris, les chuchotements, les fanfarons, ils sont tous dans ce même sac minuscule, les idées, les idéals, les insurrections, les mépris, se tortillent comme des larves microscopiques dans un seul notion, douleurs de l`accouchements. 

Hiç yorum yok: