12 Eylül 2011 Pazartesi

Dine Batış


Alevi-Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Turan Eser Türkiye'nin ranta dönük din olgusuna esir edilişini rakamlara döküyor: Türkiye'de kaç okul var? 67. 000. Kaç hastane var ? 1. 220. Kaç sağlık ocağı var ? 6.300.  Peki kaç cami var? 85.000. Her 60 bin kişiye 1 hastane düşerken, 350 kişiye 1 cami düşüyor. Peki, kaç kilise var ? 270. Kaç cemevi var ? 100. Türkiye'de kaç doktor var ? 77.000. Peki, kaç din görevlisi var ? 90.000. Türkiye'de her 900 kişiye bir doktor düşerken, her 780 kişiye bir din görevlisi düşüyor. Eğitim-Sen'e göre Türkiye'nin 200 bin öğretmen açığı var. Türkiye'de kaç kütüphane var? 1.435. Almanya'da kaç kütüphane var? 11.000. Türkiye'nin kaç kentinde devlet tiyatrosu var ? 13. Kaç kentte kuran kursu var? 81. Bu kursların toplam sayısı kaç? 3.852. Türkiye'de 1 opera, 11 bale, 10 heykel, 18 resim, 18 sinema, 38 tiyatro derneği var. Peki, kaç tane 'cami yaptırma derneği' var ? 35. 000. İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi ne kadar ? 783 trilyon. Ulaştırma Bakanlığı'nın ? 678 trilyon. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın ? 677 trilyon. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ? 632 trilyon. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın? 280 trilyon. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın? 249 trilyon. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın? 404 trilyon. Sadece Sünnileri temsil eden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi nekadar ? 1.3 katrilyon. 8 bakanlığın bütçesi kadar. 22 üniversitenin toplam bütçesine denk.

Hiç yorum yok: